Jaarplan

Voor 2020 heeft Parkmanagement Enkhuizen budget aangevraagd bij het Ondernemersfonds om de volgende zaken te initiëren en voort te zetten:

• het aanbieden van collectieve surveillance;
• de inzet van de Parkmanager;
• continueren van het KVO-B traject;
• het uitrollen van het duurzaamheidsproject;
• het verzorgen van communicatie met de achterban;
• algemene kosten: administratie- en secretariaatskosten.