Financiën

Parkmanagement Enkhuizen wordt grotendeels gefinancierd door een bijdrage van Stichting Ondernemersfonds Enkhuizen. Dit fonds wordt gevuld door een extra heffing op de OZB voor niet woningen en geldt zowel voor de eigenaar als voor de gebruiker van het pand. Enkhuizen is onderverdeeld in trekkingsgebieden, de bedrijventerreinen vormen een apart trekkingsgebied waarvoor jaarlijks circa € 60.000,- beschikbaar is. Het bestuur van Parkmanagement Enkhuizen legt de trekkingsverzoeken ter advies voor aan het bestuur van Enkhuizen Onderneemt. Op de bedrijventerreinen is dit de grootste ondernemersvereniging. Na afloop van het kalenderjaar wordt er financiële verantwoording afgelegd aan het bestuur van het Ondernemersfonds.