Wat is KVO-B?

Vandalisme, agressie of diefstal zorgen voor schade en overlast op de bedrijventerreinen. Dit gemeenschappelijke probleem vraagt om een gezamenlijk Plan van Aanpak. Onder aanvoering van Parkmanagement Enkhuizen is dit geregeld in de werkgroep KVO-B waarin wordt samengewerkt tussen ondernemers, parkmanager, gemeente, politie en brandweer. Regelmatig vindt er overleg plaats tussen de partijen om criminaliteit en onveilige situaties aan te pakken. Twee keer per jaar organiseert de werkgroep een schouw op de Krabbersplaat en Schepenwijk, waarvan één bij daglicht en één in de avonduren. Daarbij wordt o.a. gelet op zaken als brandgevaarlijke situaties, parkeeroverlast, bewegwijzering, verlichting van panden, straatverlichting, huisnummering en zwerfafval. Bij een constatering van een gevaarlijke situatie wordt hierover contact opgenomen met de ondernemer of betrokken instantie. Daarnaast organiseert de werkgroep KVO-B eenmaal per jaar een voorlichtingsavond rond thema’s als Cybercrime of inbraak.

Eens in de drie jaar vindt er een hercertificering plaats. In een audit wordt gekeken of en hoe de afspraken in het Plan van Aanpak zijn nageleefd. Bij goed functioneren volgt er een verlenging van het KVO-B certificaat. Een aantal verzekeringsmaatschappijen geeft korting op de premie als u een KVO-B certificaat kunt overleggen. Informeert u hier eens naar bij uw eigen verzekeraar. Klik hieronder op de knop voor een download van het KVO-B certificaat.

Download KVO-B certificaat