Wat is Parkmanagement Enkhuizen?

Parkmanagement Enkhuizen zet zich in voor het behoud en verbetering van de kwaliteit van de bedrijventerreinen. Door goed Parkmanagement kan veroudering van de bedrijventerreinen worden tegen gegaan en de waarde van het onroerend goed op peil gehouden. Parkmanagement Enkhuizen werkt intensief samen met de ondernemers en de gemeente.

Doelstelling van Parkmanagement Enkhuizen is:

• het bevorderen van de veiligheid en bereikbaarheid op de bedrijventerreinen;
• het verbeteren van het ondernemersklimaat op de bedrijventerreinen;
• het stimuleren van de verduurzaming op de bedrijventerreinen;
• het onderhouden van goede onderlinge verhoudingen tussen de ondernemers en de lokale overheden.

Parkmanagement Enkhuizen heeft een faciliterende rol, er wordt geen commercieel doel nagestreefd.

Wat doet Parkmanagement Enkhuizen?

Parkmanagement Enkhuizen voert collectieve taken uit op de bedrijventerreinen. Parkmanagement Enkhuizen verzorgt o.a.:

• collectieve surveillance door BOP beveiliging
• KVO traject
• Verduurzaming van het bedrijventerrein
• Onderlinge communicatie
• BHV cursussen

Parkmanager Rien Verberne onderhoudt de relaties met de ondernemers, inventariseert de behoeftes, signaleert de knelpunten en ondersteunt de activiteiten/ projecten van Parkmanagement Enkhuizen.