Op dinsdag 6 oktober 2020 van 09.00 uur tot 15.00 uur is er één rijstrook beschikbaar voor het wegverkeer op de N307 bij het Krabbersgat sluizencomplex (Hmp. 49.6 – Hmp. 49.8).
Het verkeer wordt om en om over een rijstrook langs de werkzaamheden geleid.